NORDcanopy

Storkökskåpor

Produktgruppen NORDcanopy består av ventilationsutrustning för installation ovanför köksutrustningen i storkök. Vårt breda sortiment sträcker sig från enkla frånluftskåpor till multifunktionella hybridkåpor eller kåpor med ozonrening. Produktutvecklingen av vår köksventilationsutrustning sker kontinuerligt och tillgodoser storkökens särskilda behov. För att uppnå en effektiv, behaglig och hygienisk arbetsmiljö i ett kök krävs att överskottsvärme, fukt, fett och andra föroreningar i luften elimineras.
NORDcanopy-produkterna är tillverkade av rostfritt stål (AISI 304). Alla våra storkökskåpor lasersvetsas och förbereds för ozonrening. ETS NORDs storkökskåpor är kompatibla med Ansul-släcksystemet.
Kökspersonalens ergonomi har beaktats med olika belysningslösningar och alternativa tilluftslösningar (tilluft från frampanel/tilluft från kortsidorna/utsug från tre sidor/justerbar tilluft).
Ozonrening möjliggör en effektiv värmeåtervinning som i sig är energibesparande.
Bekanta dig med vår sortiment av kåpor!