Kvalitets- och miljöpolicy

 

Att möjliggöra en hållbar levnadsmiljö, ett hållbart samhälle och ett hållbart företagsklimat är idag viktigare än någonsin tidigare. Det ger konkurrensfördelar för företag och hjälper oss att bygga en bättre framtid för alla. 

För ETS NORD innebär det kompromisslöst miljöansvar, social påverkan och styrning.

Mål och rapportering

Vi ansluter oss till globala SDG-mål (Mål för hållbar utveckling) för att minska miljöpåverkan och genomföra den gröna omställningen. 

Vi utvecklar aktivt alltmer miljövänliga lösningar för inomhusklimat. I vårt utvecklingsarbete beaktar vi noggrant hållbarhetsprinciper beträffande materialval, förpackningar och återanvändning för att minska koldioxidavtrycket för våra produkter och produktionsprocesser.

Ledningssystem och vardagspraxis

ETS NORD’s ledningssystem baserar sig på kvalitet, miljö- och arbetshälsa, säkerhetsbestämmelser samt hållbarhetsprinciper. 

Vi satsar på att förbättra vårt ledningssystem. Förutom strikt juridisk rapportering och regleringskrav arbetar vi aktivt för att minimera miljöpåverkan, öka kundnöjdheten och främja en kultur som innebär ständiga förbättringar på alla nivåer inom vår organisation. 

Våra värderingar och verksamhetsprinciper beskrivs mera detaljerat i Code of Conduct (Uppförandekod).

Miljödeklarationer för produkter

EPD är ett standardiserat dokument som certifierats av en tredje part och som beskriver miljöpåverkan under produktens hela livscykel. 

För att främja insynen i vår distributionskedja och styra vår produktutveckling mot alltmer ansvarsfulla val har vi beräknat cirka 75% av koldioxidavtrycket från vår egen produktion och tagit fram miljövarudeklarationer för följande produkter:

CERTIFIKAT

ISO9001 & ISO14001 – Certifikat

Livsmedelssäkerheten hos ETS NORDs kökskåpor har verifierats genom HACCP Internationals certifiering. Certifikatet utfärdas av HACCP International.

Byggvarubedömningen