Kvalitets- och miljöpolicy

ETS NORDs kvalitets- och miljöpolicy definieras och dess genomförande övervakas av företagets högsta ledning.

Vårt mål är nöjda kunder och intressenter. Det når vi genom ett effektivt samarbete och informationsutbyte, genom att alla anställda ansvarar för sitt eget arbete samt genom kontinuerlig och effektiv förbättring av kvalitets- och miljöarbetet under ledning av ledningen.

Anställda och leverantörer informeras om företagets miljöskyddsprinciper. Vi följer kontinuerligt upp företagets miljöpåverkan, använder resurser sparsamt, undviker föroreningar och följer all tillämplig lagstiftning.

För oss är det viktigt att skydda miljön. Vi sparar miljön och naturresurserna och integrerar miljövänliga vanor i vår dagliga verksamhet.

Du kan läsa mer om våra miljövänliga metoder i företagets uppförandekod.

 

Certifikat:

ISO9001 & ISO14001 – Certifikat

Livsmedelssäkerheten hos ETS NORDs kökskåpor har verifierats genom HACCP Internationals certifiering. Certifikatet utfärdas av HACCP International.

Byggvarubedömningen