Vår historia

ETS NORD – en berättelse om hållbar framtid

”Det handlar om att göra människors liv bättre, hur tråkigt det än må låta”, säger Urmas Hiie, grundare av och delägare i ETS Nord, den ledande nordiska konstruktören och tillverkaren av ventilationssystem.

”Vi tillbringar 90 procent av vår tid i slutna miljöer, som t.ex. kök eller konferensrum, och vårt liv är beroende av luftkvalitet. Det är det ETS NORD gör – vårt mål är att se till att var och en av oss kan leva ett långt och hälsosamt liv.”

Ambitiöst? Absolut. På ETS NORD är ambition entusiasm med ett syfte.

“Moving the air together”

ETS NORDS historia består av flera skikt som innehåller strävan och framgång, försök och misslyckanden och massor av kärlek för vad företaget står för idag. Det hela började när Urmas – tillsammans med sin affärspartner Küllike Lilienberg – grundade dammsugartillverkaren Hiie & Co 1994. Från den ursprungliga affärsidén växte företaget till en av de största ventilationsinstallatörerna i Estland.

”Det var det galna 90-talet”, minns Urmas. ”Den fria marknaden var något nytt i Estland och vi hade nyligen återvunnit vår självständighet från Sovjetunionen. Att göra affärer på den tiden var verkligen ett eldprov.”

Efter att ha sålt Hiie & Co fokuserade Urmas istället på något som låg honom ännu närmare – frisk luft. 1998 startade Urmas ett nytt företag. Som en logisk uppföljning till installation etablerade man en produktionsavdelning. 1998 startade Urmas och Küllike en separat affärsenhet för produktion.  ETS NORD föddes med tanken att producera de bästa ventilationssystemen i människans historia och erbjuda dem till världen.

2011 gick Markku Mattila och Jari Lehtonen – goda vänner och långvariga konkurrenter till Urmas – med i företaget och gjorde ETS NORD till ett till hälften estniskt, till hälften finskt företag.

”Vi såg en enorm potential hos ETS NORD redan 2004”, förklarar Markku och Jari. ”Det fanns mängder av möjligheter för ventilationssystem på den finska marknaden och vi hade tonvis med erfarenhet och ett brett nätverk.”

Det verkade vettigt att slå sig samman med Urmas, så de lämnade sina tjänster i ett annat bolag och blev partners i ETS NORD.

”Vi ångrar ingenting”, säger Markku och Jari. ”Men det fanns tider – speciellt under den första tiden – som vi frågade oss om det verkligen var värt det. Det var det. Och det är det fortfarande, på alla sätt och vis.”

Konstruktion och tillverkning av mervärdesskapande ventilationsprodukter

ETS NORD har kommit långt och fortsätter att växa. När företaget ombildades 2011 gick det in i en helt annan liga, till stor del på grund av sin tillverkning av innovativa ventilationslösningar, men också tack vare de unika marknadsmöjligheterna och teamets enastående engagemang.

På ETS NORD är innovation inte ett modeord. Det ligger i företagets DNA.

”Vi har en gedigen bakgrund inom teknologi”, förklarar Urmas vad det är som får ETS NORD att ligga i täten. ”Vi omfamnar utmanande, komplicerade produktionsmetoder som låter oss konstruera och tillverka saker som för tio år sedan verkade alltför futuristiska.

Ingen vision är värd något utan engagerade människor bakom den.

”Teamet som vi satte ihop är helt fenomenalt”, säger Markku entusiastiskt. ”Konstruktörerna, utvecklarna, ingenjörerna – alla ger företaget sin egen unika infallsvinkel, vilket gör oss till en tillförlitlig partner för våra kunder.”

Tillit är en viktig värdering för ETS NORD.

”Vi har kunder med en mängd olika behov och måste därför se till att alla kan lita på oss”, säger Markku. ”Pålitlighet är avgörande i vår bransch. Om vi lovar något, gör vi det också.”

Flexibilitet är en annan viktig värdering för ETS NORD.

”Vi siktar på att göra komplicerade saker så enkelt som möjligt”, förklarar Jari. ”Därför är det så viktigt med flexibilitet. Vi behöver inte gå igenom flera olika led i företaget för att fatta ett beslut. ETS NORD är ett hands-on-företag där ägarna är del av den dagliga verksamheten.”

Fokus på en hållbar framtid

Det finns ett fantastiskt ordspråk: Om du planerar för nästa år, så ett frö; om du planerar för tio år framåt, plantera träd; om du planerar för 100 år framåt, utbilda folket.

ETS NORD förstår värdet av att planera för nuet samtidigt som man håller ett öga på framtiden.

Genom att konstruera och installera första klassens ventilationssystem sår ETS NORD ett frö; genom att investera kraftfullt i moderna teknologier planterar man träd; genom att dela sina värderingar och skapa medvetenhet utbildar ETS NORD folket.

”Framtiden belönar de som strävar framåt. Därför gör vi just det, steg för steg”, säger Urmas.

”Vi har vuxit kraftigt under de senaste åren, men på ett sätt är vi fortfarande ett nytt ventilationsföretag. ETS NORD är en betydelsefull aktör i den nordeuropeiska regionen. Om vi lägger till nya integrationer och produktmetoder så tror jag att vi kan nå långt utanför vår hemmamarknad.”

”Vi kommer att vara globala i framtiden,” håller Markku med. ”Genom att anpassa produkterna efter olika kulturer kommer ETS NORD att avancera på andra marknader.”

Ja, det kanske låter ambitiöst. Men precis som Jari tror kommer bra saker att hända om man fattar rätt beslut. ”Å ena sidan kommer vi att göra misstag, det är oundvikligt”, säger han. ”Å andra sidan är det lärdomarna från dessa misstag som för företaget framåt. Det enda verkliga misstaget är att inte göra något alls.”

Och glöm inte att ambition är entusiasm med ett syfte. ETS NORD är kända för både och. Och för kärlek. För planeten och alla som lever på den.

Som Wolfgang Amadeus Mozart en gång sade: Varken hög intelligens eller rik fantasi eller båda tillsammans skapar genialitet. Kärlek, kärlek, kärlek är genialitetens själ.