Om ETS NORD

Med 25 års erfarenhet är ETS NORD ett av de största företagen i Nordeuropa som är specialiserat på heltäckande ventilationslösningar.

Med omfattande produktutveckling och egen tillverkning ligger vi i framkant när det gäller att skapa en ny och hållbar framtid inom inomhuskomfort – på ett kundfokuserat och ansvarsfullt sätt. Vi tar hänsyn till kundernas behov och kan erbjuda produkter och lösningar som uppfyller kraven tack vare att vi lyssnar på dem och involverar dem i utvecklingsarbetet.

Som kund hos oss är du i goda händer: vårt team består av 500 mycket kompetenta och engagerade medarbetare som hjälper dig i fyra olika länder. Vi är en erfaren och pålitlig partner från projektets planeringsfas till installation och tekniskt underhåll av produkterna.

Nedan kan du läsa mer om vår historia, vår vision och vad som utgör hörnpelarna i vårt ansvarstagande.

ETS NORDS historia består av flera skikt som innehåller strävan och framgång, försök och misslyckanden och massor av kärlek för vad företaget står för idag.

Läs mer

Vårt företag har en väldefinierad vision och ett uppdrag som representerar vår verksamhet.

Läs mer

ETS NORD-koncernens företag och alla våra anställda följer lagar och bestämmelser som rör deras verksamhetsmiljö.

Läs mer

Vi följer kontinuerligt upp företagets miljöpåverkan, använder resurser sparsamt, undviker föroreningar och följer all tillämplig lagstiftning.

Läs mer