Konstruktion

Vi vill erbjuda alla konstruktörer branschens bästa verktyg.

ETS NORD:s urvalsverktyg, KITCHENiQ för dimensionering av storkökskåpor, SILENCERiQ för val av ljuddämpare och beräkning av ventilationsljudnivåer och AHUiQ för dimensionering av luftaggregat. Alla är verktyg som effektivt stödjer konstruktionsarbetet.

Programvaran har utvecklats med hänsyn till HVAC-konstruktörens behov. Den ska vara så intuitiv och lätthanterlig som över huvud taget är möjligt. Arbetet med programvaru-utveckling fortsätter, och baserat på återkoppling från användarna kommer önskade förbättringar att läggas till allt eftersom nya uppdateringar publiceras.

Vi erbjuder också omfattande information om olika materialalternativ för att maximera våra produkters livslängd, även i aggressiva miljöer.

Ett verktyg för att dimensionera kåpsystem i storkök. Programmet gör det enkelt att välja rätt storlek på kåpor och anpassa systemet till ett modernt storköks behov.

Läs mer

Våra professionella köksexperter tar fram tydliga och detaljerade måttritningar åt dig, utan kostnad.

Läs mer

Med hjälp av urvalsprogrammet för ljuddämpare hittar du den bästa möjliga produkten i vårt breda sortiment för att pressa ner ventilationsbruset till önskad nivå.

Läs mer

Vår nya snabbvalstabell gör det enkelt att hitta ett brandspjäll som motsvarar dina behov.

Läs mer

Vår nya snabbvalstabell gör det enkelt att hitta ett ljuddämpare som motsvarar dina behov.

Läs mer

ROOFiQ

Vårt nya dimensionerings- och urvalsprogram för taksystem kommer snart!

Vi kan ge detaljerad information om olika materialalternativ.

Läs mer

Konstruera och dimensionera den optimala lösningen för en anläggning, utgående från de kompakta och modulära luftaggregaten från finska Recair.

Läs mer