aSAP Självmonteringspaket

NORDcanopy

aSAP Självmonteringspaket är ETS NORD:s lösning för kåpor i storkök, som garanterar att man inte behöver kompromissa med den kåpstorlek som krävs för god ventilation även om utrymmet är begränsat. Självmonteringslösningen gör kåpan enkel att transportera och installera. Monteringssatsen för kåpan kan enkelt transporteras till en ny restauranglokal och anpassas för nya ventilationsbehov.

Alla fettkåpor från ETS NORD tillverkas enligt de planerade dimensionerna och som självmonterings-lösning. De flesta kåporna levereras förmonterade till platsen och vissa levereras vid behov som en monteringssats i fem delar, vilket gör det enkelt att transportera fram och installera även en stor kåpa i trånga utrymmen. Kåpan transporteras i delar och monteras på installationsplatsen. 

Installationen är enkel och kan utföras med god ergonomi. Kåpan monteras genom att demontera takpanelen och lyfta kåpan genom undertaket. Färdiga upphängningslösningar och hög måttnoggrannhet som inte kräver tätningar gör att installationen kan utföras snabbare. Det är enkelt att justera höjden på kåpan via den demonterade takpanelen och att ansluta och isolera kanalerna. För att slutföra installationen, placera bara takpanelen i monteringsspåren, inga skruvar behövs. 

Självmonteringslösningen kan anpassas efter kökets behov. Om restaurangen byggs om är det enkelt att bygga om kåpan. Kåpor som har levererats som självmonteringslösning kan enkelt demonteras, rengöras och monteras i ett nytt kök. Om ventilationssystemet behöver ändras kan kåpans storlek, effektivitet och struktur anpassas eller kompletteras med ytterligare delar.