aSAP Självmonteringspaket

NORDcanopy

​aSAPSjälvmonteringspaket är ETS NORD:s lösning för kåpor i storkök, som garanteraratt man inte behöver kompromissa med den kåpstorlek som krävs för godventilation, även om utrymmet är begränsat. Självmonterings-lösningen gör kåpan enkel att transportera ochinstallera. Monteringssatsenför kåpan kan enkelt transporteras till en ny restauranglokal och anpassas föratt passa nya ventilationsbehov.
 
Allafettkåpor från ETS NORD tillverkas enligt de planerade dimensionerna och som Självmonterings-lösning. De flesta kåporna levererasförmonterade till platsen och vissa levereras vid behov som en monteringssats ifem delar, vilket gör det enkelt att transportera fram och installera även enstor kåpa i trånga utrymmen. Kåpan transporteras i delar och monteras påinstallationsplatsen.
 
Installationenär enkel och kan utföras med god ergonomi. Kåpan monteras genom att man tarbort takpanelen och lyfter kåpan genom taket. Färdiga upphängningslösningar ochförinstallerade tätningar gör att installationen kan utföras snabbare. Det ärenkelt att justera höjden på den öppna toppkåpan och att ansluta och isolerakanalerna. För att slutföra installationen, installera helt enkelt takpanelen imonteringsspåren – inga skruvar behövs.
 
Självmonterings-lösningen kan anpassas efter kökets behov. Om restaurangenbyggs om är det enkelt att bygga om kåpan. Kåpor som har levererats som Självmonterings-lösning kan enkelt demonteras, rengöras och monteras iett nytt kök. Omventilationssystemet behöver ändras kan kåpans storlek, effektivitet ochstruktur anpassas eller kompletteras med ytterligare delar.