NORDdamper

Spjäll

Product group image

Produktgruppen NORDdamper omfattar ett komplett sortiment av spjäll för reglering, strypning och mätning av luftflöde. Produktgruppen omfattar både manuella och motormanövrerade versioner.

Täthetsklasserna för produkterna fastställs i enlighet med (SFS-) EN 1751:2001. Standardmaterialet i produkterna är varmgalvaniserat stål, men produkterna kan specialtillverkas i andra material. Mer information om de tekniska egenskaperna hos våra specialmaterial finns i våra materialdatablad.

Produkterna i denna produktgrupp är lämpliga för många olika ändamål. De används såväl vid nybyggnad som i renoveringsprojekt.