Produktetikett: KRTS-4 d

KRTS-4 Avstängningsspjäll med motorhylla

NORDdamper

Injustering och avstängningsspjäll för reglering av luftflöde i runda kanalsystem.
KRTS-4 Sluten verision. Täthetsklass C och avstängningsklass 4 (standard EVS-EN 1751:2014).
Dimensioner 100-630
Material Zn, H, ZM