NORDsilencer

Ljuddämpare

Product group image

Produkterna i produktgruppen NORDsilencer är framtagna för att minska oönskat buller i kanaler. Produktgruppen omfattar ljuddämpare för ventilationssystem med både rektangulär och rund profil. Ljuddämpare ger effektivt bullerskydd och lägger grunden för en behaglig boende- och arbetsmiljö. Graden av buller-reducering har testats enligt ISO 7235. Den mineralull och det syntetiska isoleringsmaterial som används är resistent mot rengöring (nylonborsttvätt) och oberoende forskning har visat att med korrekt underhåll har dessa isoleringar en livslängd på upp till 50 år i bostads- och kontorsbyggnader. Syntetiska isoleringsmaterial motsvarar renhetsklass M1 för byggnadsmaterial.

Användning av ljuddämpare är särskilt viktigt i offentliga byggnader med stora ventilationskanaler och kraftfulla fläktar. Exempel är lägenhetshus och kommersiella lokaler, offentliga byggnader, idrotts- och industrianläggningar samt skolor och hotell.
EPD-miljövarudeklaration för varmgalvaniserade ljuddämpare beskriver de aktuella produkternas miljöeffekter under hela deras livscykel.