NORDfire

Brand och brandgasspjäll

Product group image

Produktgruppen NORDfire omfattar ett stort urval av brand- och rökgasspjäll som förhindrar spridning av brand- och rökgaser i byggnaden. Brandspjäll används som separatorer i ventilationssystem som omfattar olika brandceller, medan rökgasspjäll används för att styra rökmassor som en del av rökutsugssystemet.

Brandspjällen har testats i enlighet med EN 1366-2 och har CE-märkning i enlighet med EN 15650. Rökgasspjällen har testats i enlighet med EN 1366-10 och har CE-märkning i enlighet med EN 12101-8.

Brandspjällen NORDfire lämpar sig för olika typer av byggnader, inklusive ATEX-lösningar för potentiellt explosiva atmosfärer. På särskild beställning tillverkar vi även brandspjäll av syrafast stål, belagda med ett epoxiskikt.

     

Nedladdningsbara filer