FDMS Brand-/brandgasspjäll

NORDfire

Brandspjället FDMS fungerar som spärr i ett kanalsystem, med uppgift att förhindra spridning av brand och ångor från
en brandcell till en annan genom att stänga kanalsystemet där brandspjällen är installerade.
Spjällkroppen hos FDMS är så kort att spjället kan installeras även i trånga utrymmen.
Det går enkelt och snabbt att installera och isolera. Brett storleksurval – från 100 mm upp till 630 mm.
Det finns tre modeller: manuellt spjäll, spjäll med mekanisk styrning och spjäll med elektriskt manöverdon.
 • Spjäll från Ø 100 till 630 mm
 • CE-certifiering i enlighet med EN 15650
 • Test i enlighet med EN 1366-2
 • Klassificering i enlighet med EN 13501-3+A1
 • Brandtålighet upp till EI 90 S
 • Extern läckageklass C,
 • intern läckageklass 2 i enlighet med EN 1751
 • Korrosionsbeständighet i enlighet med EN 15650
 • Cyklisk provning i klass C 10000 i enlighet med EN 15650
 • Elektrisk spjällstyrning
 • lufthastighet genom öppet spjäll 12 m/s och tryckskillnad 2 500 Pa
Dimensioner 100-630 mm
Material Zn, H, R