NORDsmoke-rect

Rökkontroll

Product group image

Kanalsystemet för rök-kontroll NORDsmoke-rect omfattar ett brett sortiment av rektangulära rökkontrollkanaler och tillhörande komponenter, samt reglerspjäll, ljuddämpare och anslutningskomponenter för rök-kontrollkanalerna.

Systemet NORDsmoke-rect för evakuering av rök från enskild brandcell har testats i enlighet med EN 1366-9 samt CE-märkningsstandarden EN 12101-7.

Produkterna i kanalsystemet för rök-kontroll lämpar sig för krävande förhållanden och garanterar säker och effektiv mekanisk rökevakuering. Produkterna i detta system är särskilt väl lämpade för slutna utrymmen eller stora byggnader, liksom för underjordiska utrymmen som skyddsrum, källare, garage, olika utgångar och hisschakt.