KRS-T Brandspjäll

NORDsmoke-rect

​KRS-T-brandspjället är konstruerat för att avlägsna rökgaser/för att balansera trycket i luftkanaler inom en brandzon. Dess funktion är att minska spridningen av rökgaser mellan brandzonerna. Funktionen kan också vara att underlätta utrymning av personer och förenkla brandbekämpning.
  • Extern läckageklass C, intern läckageklass 3 enligt EN 1751
  • Max. arbetstemperatur 600 °C /2 h
  • Luftflödesriktningen påverkar inte spjällets funktion