NORDgrille

Inomhusgaller

Product group image

Tillufts-, frånlufts- och överföringsgaller i produktserien NORDgrille används för att fördela luft inuti byggnader. Denna produktgrupp omfattar luftgaller för väggar, golv och tak. Överföringsgaller som är avsedda att underlätta lufttransport mellan rum är ljuddämpande.

Som standard tillverkas produkterna av aluminium eller varmgalvaniserad stålplåt och målas med vit pulverfärg (RAL 9003). Gallren kan även tillverkas av specialmaterial och målas enligt kundens önskemål. Mer information om de tekniska egenskaperna hos våra specialmaterial finns i våra materialdatablad.

Inomhusgaller i serien NORDgrille lämpar sig för både nybyggnad och renovering.