Produktetikett: RSK A x B

RSK Inbyggnadsram

NORDgrille

RSK – Inbyggnadsram för invändigt galler.
Används för att koppla samman gallret med ventilationskanalerna.
Material Zn