NORDsmoke-round

Rökkontroll

Product group image

Kanalsystemet för rök-kontroll NORDsmoke-round omfattar ett brett sortiment av runda rök-kontrollkanaler och tillhörande detaljer, samt reglerspjäll, ljuddämpare och anslutningskomponenter för rökkontrollkanalerna.

Systemet NORDsmoke-round för evakuering av rök från enskild brandcell har testats i enlighet med EN 1366-9 samt CE-märkningsstandarden EN 12101-7.

Produkterna i kanalsystemet för rök-kontroll lämpar sig för krävande förhållanden och garanterar säker och effektiv mekanisk rökevakuering. Produkterna i detta system är särskilt väl lämpade för slutna utrymmen eller stora byggnader, liksom för underjordiska utrymmen som skyddsrum, källare, garage, olika utgångar och hisschakt.