Produktetikett: NFBM-T D / d2

NFBM-T Reducering, excentrisk

NORDsmoke-round

Exentrisk övergång för anslutning av ventilationskanaler med olika dimensioner till varandra.
NFBM- Exentrisk dimensionsändring (detalj/kanal).