NORDdoor

Inspektion och underhåll

Product group image

Produktgruppen NORDdoor består av olika luckor och dörrar, avsedda för rengöring och inspektion av ventilationskanaler. Rena kanaler är avgörande för att säkerställa god luftkvalitet inomhus. Alla tillträdesdörrar är utrustade med tätning. Isolerade tillträdesdörrar är isolerade med brand- eller värmeisolering.

Täthetsklasserna för tillträdesdörrar bestäms i enlighet med (SFS-) EN 1751. Produkterna i denna produktgrupp tillverkas som standard av varmgalvaniserad stålplåt, men de kan också specialtillverkas i andra material. Mer information om de tekniska egenskaperna hos våra specialmaterial finns i våra materialdatablad.

Tillträdesdörrar installeras i luftkanalerna på platser som är avsedda för inspektion och rengöring av kanalerna. De är särskilt viktiga i lokaler där kanalerna behöver underhållas oftare än vanligt. Exempel på sådana tillämpningar är mathanteringslokaler, storkök, vårdinrättningar och hotell.