NVK-T Kortböj

NORDsmoke-round

Segmenterad och falsad böj. r≈0,6*d.