KRTS-4-T Indregulerings- og lukkespjæld

NORDsmoke-round

Injustering och avstängningsspjäll för reglering av luftflöde i runda kanalsystem.
KRTS-4 Sluten verision. Täthetsklass C och avstängningsklass 4 (standard EVS-EN 1751:2014).