Produktetikett: NPM D

NPM Frånluftsändstycke

NORDsmoke-round

Luftintag med nät används i kanaländen både för insug och utblås.
NPM – Luftintag med nät (med muffmått).