KRI-T Mät- och reglerspjäll

NORDsmoke-round

KRI-T är ett spjäll avsett för luftflödesmätning och reglering av luftflöde.