Produktetikett: NP-T d

NP-T Frånluftsändstycke

NORDsmoke-round

Luftintag med nät används i kanaländen både för insug och utblås.
NP – Luftintag med nät (med detaljmått).