EKD-T Reducering

NORDsmoke-rect

Används för att koppla samman rektangulära och cirkulära kanaler.
När a och b < 800, då är l = 300 mm
När a eller b ≥ 800, då är l = 500 mm
För anslutning är reduceringens rektangulära ände försedd med flänsar med höjd 30 mm.