ESV-T Luftintag med nät

NORDsmoke-rect

Rakt luftintag ESV med nät för tillufts- och frånluftskanal.