Produktetikett: EKN-T a x b - s1 - s2 - l

EKN-T Förskjutning

NORDsmoke-rect

Förskjutningar används för anpassning till horisontella eller vertikala avvikelser i ventilationssystemet. Förskjutningens längd beror på dess storlek. De mått som anges i tabellen bör föredras, eftersom förhållandet mellan höjd a, förskjutning s och längd l är viktigt. Annars kan en för tvär förskjutning begränsa luftflödet.
För anslutning är förskjutningen försedd med flänsar med höjd 30 mm.