EVR-T Luftintag

NORDsmoke-rect

EVR är ett diagonalt luftintag med nät för tillufts- och frånluftskanal.