ECM-T Compensator

NORDsmoke-rect

ECM-T-kompensatorn ingår i det certifierade rök- och värmekontrollsystemet NORDsmoke. Kompensatorn är avsedd för installation i rökkontrollkanaler av plåt för att förhindra skador från de krafter som uppstår genom longitudinell termisk expansion.
Avståndet mellan två kompensatorer får inte överstiga 10 m.