FDMA Brandspjäll

NORDfire

​FDMA – Spjället i HVAC-kanalsystemet som förhindrar spridning av brand och från en brandzon till en annan genom att stänga av luftflödet vid spjällen.
 • Rektangulära spjäll från 180 x 180 mm till 1 600 x 1 000 mm
 • CE-certifiering i enlighet med EN 15650
 • Test i enlighet med EN 1366-2
 • Klassificering i enlighet med EN 13501-3+A1
 • Extern läckageklass C, intern läckageklass 2 enligt EN 1751
 • Brandtålighet upp till EIS 120
 • Korrosionsbeständighet i enlighet med EN 15650
 • Cyklisk provning i klass C 10000 i enlighet med EN 15650
 • Elektrisk spjällstyrning
 • Lufthastighet genom öppet spjäll 12 m/s och tryckskillnad 1 200 Pa
 • Kan användas i explosionsfarliga miljöer