RVKS Jalusislutare

NORDdamper

​RVKS är en jalusislutare för rektangulära kanaler och kan installeras horisontellt eller vertikalt i ventilationskanalsystemet.
Med en rund kanalanslutning kan även runda kanalsystem användas. Vid luftflöde i systemet öppnas lamellerna i flödesriktningen.

Mått:
RVKS är uppbyggda av två delar
Standardstorlekar med storlekssteg på 100 mm. Minsta storlek 200 × 200 mm och max. 2 000 × 1 800 mm.
Större galler tillverkas i moduler.
NORDdamper - Dampers pdf
Dimensioner RVKS B x H
Vidd mm
Höjd mm
Djup 210