RSTP Backspjäll med tätning, i kanal

NORDdamper

RSTP-backspjälletär utformat för cirkulära luftkanalsystem.
RSTP-spjälletär ofta installerat uppströms om en tillufts- eller frånluftsenhet för attförhindra återflöde av luft. RSTP-spjällen är utformade för installation ikanallinjen.
  • Mått80–250 mm
  • Installation inuti kanalen
NORDdamper - Dampers pdf