KRI Mät- och reglerspjäll

NORDdamper

KRI är ett spjäll avsett för luftflödesmätning och reglering av luftflöde.
Uppfyller täthetsklass C enligt EN1751.
Dimensioner 100-800 mm
Material Zn, H