RSTL Backspjäll, i kanalen

NORDdamper

RSTL-backspjälletär utformat för cirkulära luftkanalsystem. De förhindrar luftintag i byggnadennär fläktarna slutar fungera. Backspjällets lameller öppnas när fläktarnafungerar och stängs automatiskt när fläktarna börjar arbeta igen.
  • Mått100–200 mm
  • Drifttemperaturupp till +50 °C
  • Installationinuti kanalen

NORDdamper - Dampers pdf