Produktetikett: RPM-LV d

RPM-LV Regulator för variabelt luftflöde

NORDdamper

RPM-LV –Luftflödesregulatorn är utformad för att reglera variabelt luftflöde i encirkulär kanal. Om variabelt luftflöde används vid behov blir användningen avluftaggregatet mer ekonomisk. Denna kompakta enhet reglerar från mycket lågalufthastigheter, baserat på en unik teknisk lösning.

Egenskaper:

  • Reglerarvariabelt eller konstant luftflöde i ventilationssystem med diametrar
  • från80 till 315 mm
  • Flödeshastighetfrån 9 till 2 244 m3/h (exempelvis från 2,5 till 623 l/s)
  • förlufthastigheter från 0,5 m/s
  • Fungerargenom att förlusten av regleringstrycket ligger över 2 Pa
  • Kompaktkonstruktion – inga vassa eller onödiga enheter inuti spjället
  • Tillverkadav galvaniserad stålplåt
  • Varjestyrenhet är utrustad med en trycksensor bredvid lamellen och anpassatmanöverdon (Belimo LMV-D3W-MP.1 MDK, matningsspänning 24 V, styrspänning 0–10Veller 2-10V)

Dimensioner 100-315
Material Zn