HU Kondenskåpa

NORDcanopy

En kåpa för professionella kök som är utformad för att avlägsna konstant ånga och fukt från diskområdet och hålla rumstemperaturen på en jämn nivå.
Lämpar sig för alla kök med hög fuktbelastning. Kåpans stora och effektiva kondensavskiljare styr kondensvattnet till en avloppsanslutning. Kondensavskiljarna är enkla att demontera för rengöring. Kåpan har integrerade justeringsspjällar för tilluft och frånluft.
Med ETS NORDs vantskruvsupphängning kan kåpan placeras exakt oberoende av eventuella hinder. Vantskruvsupphängningen är justerbar med 360 grader.

Material AISI 304
Höjd 400, 550
Längd 1000-2900
Djup 1000-1800