KITCHENiQ Dimensioneringsprogram

NORDcanopy

DimensioneringsprogrammetKITCHENiQ är ett verktyg för att dimensionera kåpsystem i storkök. Programmetgör det enkelt att välja rätt storlek på kåpor och anpassa systemet till ettmodernt storköks behov.
 
Dimensioneringsprogrammettäcker hela det omfattande sortimentet av NORDcanopy-produkter. Med hjälp avprogrammet är det enkelt att skapa anpassade lösningar och välja platser förexempelvis frånluftskanaler och ozongeneratorer.
 
Egenskaper:
  • Garanterat enkelt att använda – programmet visar instruktioner för varje val
  • Förändringar visas i realtid i 3D-modellen
  • En omfattande, detaljerad och tydlig lista över nödvändiga komponenter genereras med ventilationsritningen (kallas ”hood run” i programmet)
Duhittar dimensioneringsprogrammet i MagiCAD Connect för Revit eller MagiCADConnect. Du har alltid den senaste versionen av programmet och behöver intetänka på uppdateringar. Vid behov finns det en enklare version av programmetsom kan köras i en webbläsare.
 
 
Tittapå den korta självstudievideon. Sedan är du redo att dimensionera kökskåpor!