HZ Storkökskåpa med ozonrening

NORDcanopy

​​En effektiv fettavskiljning är viktig för restauranger och storkök där man tillagar mat. HZ-storkökskåpa med ozonrening bryter ned fettpartiklar redan innan de når ventilationssystemet. Kåpan har integrerade justeringsspjällar för tilluft och frånluft.
Styrsystemet för ozongeneratorn kan kopplas till automatisering, och den är kompatibel med I/O, BacNet eller Modbus. Underhåll och byte av ozongeneratorn genomförs på 3 minuter.
Kåpan använder AirGrip-teknologi som fångar upp frånluften från tre håll och styr den mot fettfiltren.
Kåpans fogar är lasersvetsade vilket minimerar strukturer som samlar smuts och fett. Modulerna är täta och enkla att rengöra.
Med ETS NORDs vantskruvsupphängning kan kåpan placeras exakt oberoende av eventuella hinder. Vantskruvsupphängningen är justerbar med 360 grader, och justeringsintervallet är 65 mm.
Kåpan kan fås som både vägg- och köksöinstallation.
Kåpan är kompatibel med Ansul-släcksystemet. ETS NORDs planeringstjänst markerar på förhand genomföringspunkterna inför installation av systemet.


Lär dig mer om fördelarna med ETS NORDs integreradeozonreningsteknik i den här videon.