Hjälpande Hand filterverktyg

NORDcanopy

​ETS NORDs filterhanteringsverktyg ger en smidigare vardag i professionella kök.
Med ETS NORDs filterhanteringsverktyg kan kökspersonalen hantera rengöringen av storkökskåpornas fettfilter på ett enkelt och säkert sätt. ETS NORDs filterhanteringsverktyg lämpar sig för professionella kök och möjliggör demontering och montering av fettfiltren utan några komplicerande extraåtgärder. Fettfiltrens rengöring blir smidig, och kökets frånluft renas effektivt från fett innan den fortsätter ut i frånluftskanalen. Verktyget kan justeras i längd och anpassas till användaren så att en ergonomisk arbetsställning uppnås. Storkökens dagliga rengöringsprocesser förenklas avsevärt, och det medför att rengöringsprocesserna även genomförs regelbundet.