UV Ultraviolett Reningssystem för kökskåpor

NORDcanopy

​ETS NORDS UV-reningssystem använder ultraviolett ljus för att kraftigt reducera mängden fett- och luktpartiklar från frånluftskamrarna och frånluftskanalerna i storkök. UV-rengöring finns som tillval för många kökskåpor till storkök från ETS NORD.
UV-reningssystemets funktioner

Säkerhet

 • Systemet stängs av om fettfiltren tas bort eller inte är korrekt monterade.
 • Systemet stängs av om trycket i frånluftskammaren sjunker under 20 Pa.
 • Elektroniken  skyddas  av  överhettningsskydd  och  en  automatsäkring  med  C-karakteristik.
 • Internationell certifiering för livsmedelsäkerhet enligt HACCP förbereds.
 • Uppfyller säkerhetskraven för UV-strålning i kök.
 • CE-certifierad

Redundans:

 • UV-lamporna matas separat, så att fel på en lampa inte påverkar övriga lampor.
 • Varje kökskåpa fungerar oberoende, även när huvudkåpan och panelen är avstängda.

Kompatibilitet med byggnadsautomation: 

 • Modbus-, I/O- och LAN-anslutbarhet är standard.
 • Dataflöde med byggnadsautomation – larmmeddelande, driftläge, underhållsmeddelanden, fläktanslutning, FACP-kompatibel.
 • Fjärrövervakning  IoT  (sakernas  internet)  via  det  lokala  nätverket  eller  Internet.
 • Konfiguration av timer som tillval.