HC Takintegrerad köksventilation

NORDcanopy

​Med ETS NORDs vantskruvsupphängning kan kåpan placeras exakt oberoende av eventuella hinder. Vantskruvsupphängningen är justerbar med 360 grader.
Kåpan är kompatibel med Ansul-släcksystemet. ETS NORDs planeringstjänst markerar på förhand genomföringspunkterna inför installation av systemet.