EOZ Ozongenerator

NORDcanopy

  • Håller kökets frånluftskanaler rena
  • Säkerställer högre brandsäkerhet
  • Minskar underhållskostnaderna för kökets frånluftskanaler avsevärt
  • Kompatibelt med byggnadsautomation
Den externa ozongeneratorn EOZ är konstruerad för direkt anslutning till ett frånluftskanalsystem från ett kök och är lämplig att användas i såväl nya som befintliga kök. EOZ-chassit innehåller en eller flera OZ-ozonmoduler, precis samma enheter som ingår i kökskåporna från ETS NORD. Chassit kan installeras på valfri lämplig plats med valfri orientering i kökets apparatutrymme, förutsatt att det placeras lätt åtkomligt för service. Enheter som ingår i kökskåporna från ETS NORD.
Manöverpanelen (beställs separat), med sina många avancerade funktioner, gör systemkonfiguration och hantering bekväm och lätthanterlig.