HG Grillkåpa FAST FOOD

NORDcanopy

En modell som utformats för hamburgerrestauranger, och som alltid anpassas efter arbetsstationens storlek.

Kåpan är mindre än andra storkökskåpor och har en särskild punktutsugslösning: fettfiltren är placerade nära stekutrustningen. Utsuget finns bakom kåpans främre kant.

Kåpan har integrerade justeringsspjällar för tilluft och frånluft. Kåpan kan integreras med en ozongenerator.

Belysningen består av inbyggda spotlights som är enkla att rengöra och byta tack vare den utdragbara fjädermonteringen.

Kåpan använder AirGrip-teknologi som fångar upp frånluften från tre håll och styr den mot fettfiltren.

Kåpans fogar är lasersvetsade vilket minimerar strukturer som samlar smuts och fett. Modulerna är täta och enkla att rengöra.

Kåpan är kompatibel med Ansul-släcksystemet. ETS NORDs planeringstjänst markerar på förhand genomföringspunkterna inför installation av systemet.