HR Storkökskåpa

NORDcanopy

Kåpan för det professionella köket med ett mekaniskt cyklonfilter som effektivt avlägsnar de största fettpartiklarna. Lämpar sig särskilt för restaurang- och tillagningskök där det uppstår rikligt med ånga och fett. Kåpan har integrerade justeringsspjällar för tilluft och frånluft.

Kåpans reningseffekt kan ökas genom att integrera en ozongenerator som bryter ned mindre fettpartiklar.

Belysningen har integrerats i kåpans tak och skyddas med härdat glas. Tack vare denna konstruktion samlas ingen smuts i belysningen.

Kåpan använder sig av AirGrip-teknologi som suger upp luft från tre håll och styr frånluften mot fettfiltren.

Kåpans fogar är lasersvetsade vilket minimerar strukturer som samlar smuts och fett. Modulerna är täta och enkla att rengöra.

Med ETS NORDs vantskruvsupphängning kan kåpan placeras exakt oberoende av eventuella hinder. Vantskruvsupphängningen är justerbar med 360 grader, och justeringsintervallet är 65 mm.

Kåpan kan fås som både vägg- och köksöinstallation.

Kåpan är kompatibel med Ansul-släcksystemet. ETS NORDs planeringstjänst markerar på förhand genomföringspunkterna inför installation av systemet.​