NORDsmoke-round

Rökkontroll

NORDsmoke är en certifierad produktgrupp med ventilationskanaler för evakuering av rök från enskild brandcell. Det används i ett system för att kontrollera rörelserna hos och/eller innesluta rök och hetta. NORDsmoke rökkanalsektion uppfyller kraven i CE-standarder.

NORDsmoke-kanalerna uppfyller kraven i EN 13501. Kanalsystemet har testats för 600 °C/2 timmar (i enlighet med EN 1366-9). NORDsmoke rökkanalsektioner har klassats i enlighet med EN 13501-4 enligt följande:

  • Högsta undertryck är -1500 Pa
  • Högsta övertryck är +500 Pa
  • Motståndstemperaturen är 600 °C i 120 minuter

Klassificeringsrapport för brandmotstånd hos en rökevakueringskanal enligt EN 13501-4:

E600 120 (ve – ho) S1500single