NORDdamper

Spjäll

Produktgruppen NORDdamper omfattar ett komplett sortiment av spjäll för reglering, strypning och mätning av luftflöde. Produktgruppen omfattar både manuella och motormanövrerade versioner.

Täthetsklasserna för produkterna fastställs i enlighet med (SFS-) EN 1751:2001. Standardmaterialet i produkterna är varmgalvaniserat stål, men produkterna kan specialtillverkas i andra material. Mer information om de tekniska egenskaperna hos våra specialmaterial finns i våra materialdatablad.

Produkterna i denna produktgrupp är lämpliga för många olika ändamål. De används såväl vid nybyggnad som i renoveringsprojekt.