NORDduct

Cirkulärt kanalsystem

NORDduct-systemet består av spirokanaler, böjar, kopplingar, övergångsrör, påstick, T-stycken, kanalavslut och inlopp. NORDducts runda kanaler och detaljer är tillverkade i enlighet med EVS-EN 1506:2007. NORDducts kanaler och detaljer uppfyller kraven för täthetsklass D, förutsatt att produkterna monterats i enlighet med anvisningarna.

Produkterna är bedömda i Byggvarubedömningen och Sunda Hus.


NORDducts kanaler och detaljer har renhetsklass M1.

 

Nedladdningsbara filer

NORDduct -cirkulärt kanalsystem pdf Ladda ner
NORDduct -monterings-, bruks- och underhållsanvisningar pdf Ladda ner
Byggvarudeklaration – NORDduct pdf Ladda ner
Typgodkännandebevis - NORDduct pdf Ladda ner
NORDduct -special materials pdf Ladda ner
M1 Cleanliness Classification -air-handling components pdf Ladda ner
Eurofins Product Certificate – NORDduct pdf Ladda ner
Declaration of Conformity - NORDduct pdf Ladda ner
Declaration of Conformity - NORDduct (AZ185) pdf Ladda ner
Declaration of Conformity - NORDduct (AISI316) pdf Ladda ner