Produktetikett: NFCVM D / d

NFCVM – Centrisk dimensionsändring

NORDduct

Centrisk dimensionsändring för anslutning av en kanaldel till en ventilationskanal med olika dimension.
NFCVM – Centrisk dimensionsändring (detalj/kanal)