Produktetikett: NVK d / 90

NVK Kortböj

NORDduct

Segmenterad och falsad böj. r≈0,6*d.