Produktetikett: NFBM D / d

NFBM Exentrisk Dimensionsändring

NORDduct

Exentrisk övergång för anslutning av ventilationskanaler med olika dimensioner till varandra.
NFBM- Exentrisk dimensionsändring (detalj/kanal).