Produktetikett: NFB d1 / d2

NFB Exentrisk Dimensionsändring

NORDduct

Exentrisk övergång för anslutning av ventilationskanaler med olika dimensioner till varandra.
NFB- Exentrisk dimensionsändring (detalj/detalj).